ზრდასრულთა ინდივიდუალური მუსიკათერაპია

ზრდასრულ ინდივიდებთან მუსიკათერაპიული ჩართულობა ამცირებს სტრესს, შფოთვას, ტკივილს. აუმჯობესებს მეხსიერებას, ყურადღებას, ახდენს ემოციურ სტაბილიზაციას. ხელს უწყობს არავერბალური მეთოდებით პრობლემის, დისკომფორტის ამოტანას და იდენტიფიკაციას, ხელს უწყობს სწორი და გამართული დაძლევის მექანიზმების გამომუშავებას და სხვ.ასევე Sale ნაწილში. რატომ ხდება რომ აჩვენებს ხან დაკლებულ ფასს, ხან კი სრულს. შეიძლება თუ არა რომ ორივე ფასი გამოჩნდეს? სრულიც და დაკლებულიც.